fbpx

Priser og vilkår

Du kan se, hvad en lektion hos en given lærer koster ved at klikke på vedkommendes profil. Jo flere lektioner du køber, jo mere får du i rabat. Du kan se hvor meget i skemaet nedenfor eller på lærerens profil. Køber du 10 ture på forhånd, får du en GRATIS lektion på 30 minutter oveni, som så udgør rabatten i stedet. Lærerne hos os bestemmer selv, hvad de vil tage for en lektion, så det er selvfølgelig en anelse forskelligt, hvad prisen er. Generelt kan man sige, at jo højere erfaring og uddannelse, jo højere er prisen også.

Prisen ligger gennemsnitligt mellem 150 og 200 kr. for 30 minutters undervisning, og den pris du ser, er den pris, du betaler for undervisningen. Bemærk dog, at der ved undervisning hjemme hos dig kan komme et kørselsgebyr oveni. Kørselsgebyret bliver naturligvis aftalt, inden undervisningsforløbet starter.

På lærerprofilerne kan du se, hvad prisen er for hhv. 30, 45 og 60 minutters undervisning. Husk, du bestemmer selv hvor tit, du kommer til undervisning, om end vi anbefaler en fast tid hver eller hveranden uge, hvis det er muligt.

Få din første lektion gratis!*

Du kan påbegynde forløbet på to måder. Enten ved at have en introlektion, hvor du så efterfølgende finder ud af, hvilket turkort, du vil fortsætte med, og vælger du fx et 10-turs kort, får du en rabat, der svarer til værdien af en gratis lektion på 30 minutter.

Eller, du kan også vælge at springe lige ud i det og købe et 10-turs kort på forhånd og få den gratis lektion på 30 min. oveni med det samme. For begge modeller gælder det, at du får 11 lektioner a 30 minutter for 10 lektioners pris, så altså med andre ord: Èn lektion på 30 minutter ganske gratis. :-).

Bemærk, at har du valgt at få introlektionen helt gratis, får du ikke også ekstra rabat på 10-turs kortet. Dog vil vi altid sørge for, at rabatten er den samme, som hvis du har valgt først at have introlektionen og så købe dit 10-turs kort. Køber du efterfølgende et nyt 10-turs kort eller mere, får du selvfølgelig rabat igen.

45 eller 60 minutters lektioner

Skulle du vælge 45 eller 60 minutters lektioner, og det kan jo være en god ide, da man kan komme lidt mere i dybden med tingene, så får du yderligere rabat (en rabat, der faktisk er mere værd end en gratis lektion på 30 minutter). Det gælder naturligvis også, hvis du vælger 15, 20 eller 25 ture. Jo flere lektioner du køber, jo mere rabat får du, så rabatværdien ved de høje turkort overstiger hurtigt værdien af den gratis lektion på 30 minutter, du får ved køb af et 10-turs kort. Kontakt os endelig for at høre mere om de gode rabatter, vi tilbyder ved turkort.

5-turs kort – 50 pct. rabat 

Vælger du efter introlektionen kun et 5-turs kort, får du 50 pct. rabat på de første 30 minutter af introlektionen.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du kan overalt på hjemmesiden finde vores kontaktknapper, som leder dig ind til en formular, som du kan udfylde meget hurtigt. Det gælder også på alle undervisernes profiler, hvor du kan skrive til underviseren via knappen ‘Book timer med’. Du kan også skrive med uforpligtende spørgsmål, så hold dig endelig ikke tilbage!

På kontoret er vi også altid klar til at hjælpe dig, og vi bestræber os på at svare dig inden for 24 timer på hverdage. Vi sætter i samarbejde med dig og læreren introlektionen op. Går alt som det skal, køber du efterfølgende et turkort via instrumentundervisning.dk, og hvis det er 10 ture eller derover, kan du vælge at betale turkortet over én, to eller tre måneder. Ønsker du kun én enkelt lektion, betaler du blot for den, men indkasserer så heller ikke rabatten. Bemærk, at alle betalinger SKAL indbetales til instrumentundervisning.dk via faktura. Det er ikke tilladt at betale direkte til læreren.

Rabatter

Her kan du se, hvad du kan spare ved de forskellige turkort. Introlektionen tæller IKKE med i turkort-regnskabet. Ønsker du som ny elev at købe 10-turs kortet på forhånd, får du den ekstra lektion (30 min.) gratis oveni, når beløbet er betalt. Ønsker du at prøve en introlektion først uden forpligtelser, kan du indløse 50 pct. i rabat på den første lektion (30 min.), hvis du som minimum køber et 5-turs kort.

Du skal beslutte på forhånd, hvor mange ture, du vælger at købe, så har du valgt at købe et 10-turs kort, og ønsker du efterfølgende at fortsætte, starter du som udgangspunkt ‘forfra’. Introrabatten, eller den gratis ekstra lektion, gives kun én gang og kun til nye elever.

  • 10 ture uanset længde købt på forhånd = én gratis lektion på 30 min. oveni.
  • 5 ture – indkassering af introrabat.
  • 10 ture – 5 pct. i rabat og introrabat.
  • 15 ture – 7 pct. i rabat og introrabat.
  • 20 ture – 8 pct. i rabat og introrabat.
  • 25 ture – 10 pct. i rabat og introrabat.

Holdundervisning

Er I to eller flere, er det selvfølgelig også muligt at gå til undervisning sammen (holdundervisning). Her har vi en rabat på hele 25 pct. ifht. prisen for enkeltundervisning pr. elev, så hvis prisen for en lektion fx normalt er 300 kr. for 60 min., vil prisen således blive 225 kr. pr. elev eller i alt 450 kr. ved to personer.

Søskende- og forældre/barn-rabat

Som søskende eller forældre/barn holdundervisning vil du dog kunne få hele 30 pct. rabat pr. elev. Dvs. koster en lektion igen fx. 300 kr. for 60 min. enkeltundervisning, vil prisen blive 210 kr. pr. elev eller i alt 420 kr. ved to personer.

Rabatter ved holdundervisning

For holdundervisning kører vi typisk 10-turs kort pr. gang, hvor du så får en klækkelig rabat, da der udover de 25 eller 30 pct. også vil være yderligere 5 pct.-point rabat. Se rabatskemaet ovenfor. Ønsker du et højere turkort så kontakt lige kontoret og hør nærmere. Vi kører det princip, at alle holdets deltagere skal være enige om hvilket turkort, man skal fortsætte med. Vi anbefaler altid 10 ture.

Bemærk, at priserne her kun gælder ved decideret holdundervisning. Ønsker du at splitte de 60 min. i to gælder det som udgangspunkt altid, at der er tale om to forskellige elever, og der således afregnes for 2×30 min. enkeltundervisning.

Vilkår

Betalingsvilkår

Du betaler via faktura, som bliver sendt til dig inden første undervisningslektion. Skulle du ikke have modtaget fakturaen senest på dagen for lektionen, må du gerne gøre os opmærksomme på det. Vent venligst på fakturaen og betal ikke på anden vis. Du får eventuelle rabatter refunderet efterfølgende, når betingelserne for at få rabatten er opfyldt.

Ubrugte lektioner
Du betaler via regning eller MobilePay til instrumentundervisning.dk og kan som udgangspunkt ikke få refunderet beløbet for lektioner, du allerede har købt. Du vil dog kunne tage en pause på op til fire måneder mellem to lektioner, hvis du har brug for at tage en pause fra undervisningen. Dette kan du gøre maks én gang i et samlet forløb. Går der mere end fire måneder vil hele beløbet for turkortet som udgangspunkt være tabt, medmindre andet er aftalt med underviseren og kontoret.

I særlige tilfælde og hvis der er særlige grunde til at afbryde forløbet, kan der også udstedes et tilgodebevis/gavekort på det resterende beløb.

Forløbet skal i den situation ved sidstnævnte være genoptaget inden for seks måneder fra udstedelsesdatoen. Instrumentundervisning.dk forbeholder sig retten til at finde en ny underviser i tilfælde hvor den oprindelige underviser ikke længere kan fuldføre undervisningsforløbet.

Er dette bare ikke muligt, kan der ske refusion. Der vil dog være et refusionsgebyr på 149 kr., og alle rabatter vil i øvrigt blive fjernet og modregnet.

Ovenstående regler gælder også selv om du vælger at betale disse i rater (se nedenfor). Man kan altså ikke undslå at betale en rate, hvis man ønsker at afslutte forløbet før tid.

Hvis underviseren opsiger aftalen
Skulle din underviser ønske at opsige aftalen, kan du få pengene fuldt ud for de manglende lektioner tilbage. Bemærk, at dette dog ikke gælder, hvis opsigelsen fra læreren skyldes, at han eller hun flytter eller lignende og har mulighed for at efterlæse lektionerne online. Her vil de resterende lektioner på turkortet blive efterlæst online. Alternativt vil vi også forsøge at finde en ny underviser til dig.

Har du en udenlandsk konto, vil alle gebyrer i forbindelse med betalingen blive betalt af dig.

Betal i én, to eller tre rater

Det er muligt at betale i én, to eller tre rater, hvis du som nævnt køber mindst et 10-turs kort. Dog kan du ikke opnå rabatter, hvis du vælger at betale i rater. Dette gælder både for introrabatten, den evt. gratis lektion og den angivne procent-rabat, du ellers kan opnå ved fx køb af 10-turs kort eller derover. Betalingen sker ved ratebetaling månedsvis forud med indbetaling senest den første i hver måned. Så selv om du fx kun vil bruge dit 10-turs kort én gang om måneden, skal det altså betales i én, to eller tre rater over maksimalt tre måneder. 5-turs kort betales efter første lektion.

Kan jeg betale fra gang til gang?

Ja, det kan du. Men så bliver du ‘løs’ elev, og det vil sige, at du ikke kvalificerer dig til at opnå rabatter. Heller ikke introrabatten selv om du skulle nå op på 5 eller 10 ture. På den anden siden opnår du fleksibilitet og binder ikke til andet end én lektion ad gangen. Betalingen skal dog altid være instrumentundervisning.dk i hænde inden undervisningen starter.

Afbud

Det er muligt at få flyttet sin tid, hvis et afbud er underviseren og instrumentundervisning.dk i hænde senest 24 timer før den aftalte tid. Ellers hæfter du for den fulde pris af undervisningen. Det er ikke muligt at få refunderet beløbet.
Ved afbud fra læreren får du selvfølgelig altid en erstatningslektion.